Ogólne Warunki Dostaw

Wszelkie dostawy i świadczenia Metrum CryoFlex Sp. z o. o., Sp. K. (zwanej dalej Sprzedającym) wykonywane są w ramach poniższych Ogólnych Warunków Dostaw.

§ 1 Postanowienia ogólne

Podmioty, których stosunki regulują OWD to:

 • Sprzedający – Metrum CryoFlex Sp. z o. o., Sp. K
 • Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

Zamówienia zawierające istotne elementy umowy są traktowane jako oferty zawarcia umowy i są wiążące dla Sprzedającego. Zamówienia i ich warunki są wiążące dla obu stron w przypadku przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia. 
Poniższe ogólne warunki dostaw dotyczą każdej dostawy lub innego świadczenia pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Wszelkie ustne uzgodnienia dotyczące warunków umowy są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Sprzedającego.

§ 2 Dostawa, transport, zwroty

 1. Dostawy są realizowane na terenie Polski.
 2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej
 3. Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego towaru w ramach własnego transportu bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
 4. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić w zamówieniu dokładny adres dostawy. Wszelkie zmiany adresu dostawy muszą być niezwłocznie zgłoszone Sprzedającemu i zaakceptowane przez Sprzedającego.   
 5. Sprzedający nie świadczy usługi transportu towaru.
 6. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu i dostawy. W przypadku wystąpienia takich szkód Kupujący zobowiązany jest do postępowania  zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy dostarczającej przesyłkę.
 7. Sprzedający nie odpowiada za szkody lub straty spowodowane opóźnioną dostawą.
 8. Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.  

§ 3 Koszt dostawy

 1. Sprzedający realizuje wysyłki zamówień poprzez firmę UPS.
 2. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  12 PLN brutto przy płatności online lub przelewem
  16 PLN brutto przy wysyłce za pobraniem
  50 PLN brutto w przypadku przedpłaconych przesyłek międzynarodowych

  oraz do paczkomatów InPost na terenie całej Polski w cenie 12 PLN brutto przy płatności online lub przelewem

 3. Sprzedający umożliwia bezpłatny odbiór zamówień w swojej siedzibie

§ 4 Rękojmia za wady

 1. Sprzedający udziela gwarancji na zakupione towary.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jakości dostarczonego towaru Kupującego obowiązuje postępowanie zgodne z procedurą reklamacji a reklamacja musi być złożona w terminach przewidzianych prawem.
 3. W przypadku wad jakościowych odpowiedzialność ponosi producent towaru.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający wymieni towar na nowy, pozbawiony wad
 5. Sprzedający ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy towar nie jest w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
 6. Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty należności z wystawionej faktury, dotyczącej reklamowanego towaru.

§ 5 Ustalenia końcowe

 1. Przystępując do umowy zakupu od Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Dostaw Sprzedającego.  
 2. W przypadku poważnego naruszenia warunków umowy przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od jej wykonania.
 3. Miejscem wykonania umowy jest Warszawa. Sądem właściwym jest Sąd Gospodarczy w Warszawie.